BIMproof Quickscan

 

 

Progress

BIMproof quickscan voor ir. stabiliteit

Geloven jullie in de meerwaarde van BIM?

Hoe hebben jullie BIM projecten tot nu toe ervaren?

Hoe zou u uw BIM kennis inschatten?

Hoeveel BIM projecten hebben jullie al gedaan in samenwerking met externe partijen?

Beschikken jullie over BIM capaciteit?

Vanaf welke projectgrootte (BVO in m²) vinden jullie het gebruik van BIM voordelig voor jullie bedrijf?

Vanaf welk projectbudget (bouwkosten in €) vinden jullie het gebruik van BIM voordelig voor jullie bedrijf?

In hoeverre wil uw bedrijf zich engageren om aan BIM projecten deel te nemen?

Is de term "BIM" opgenomen in de bedrijfsstrategie?

Werden interne BIM afspraken gedefinieerd, zijn ze duidelijk en werden ze gecommuniceerd?

Werken jullie volgens een BIM standaard?

Hoe pakken jullie de BIM training van personeel aan?

Hoe verrichten jullie de kwaliteitscontrole over de eigen (discipline- / aspect)modellen?

Hoe wisselen jullie digitale informatie uit in een project?

Hebt u al gewerkt met een BIM protocol?

Vragenlijst compleet! Hartelijk dank voor je tijd